logo wiedza edukacja rozwoj logo ue
„Wyspecjalizowanie staże dla studentów kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S229/15
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Staż adresowany jest dla studentów II roku, 2 stopnia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie WNEiP.

Staż ma na celu podniesienie posiadanych kompetencji, oraz ułatwienie studentom szans na podjęcie pracy zawodowej.

Przewiduje się skierowanie na staże 142 studentów.

Staż trwać będzie 3 miesiące i obejmie 360 godzin pracy (120 godzin w miesiącu).

Stażysta otrzyma:

- wynagrodzenie za staż - ,

- sfinansowanie badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu,

- sfinansowanie ubezpieczenia NNW,

- dofinansowanie kosztów zakwaterowania,

- dofinansowania kosztów dojazdu.

Opiekun stażu otrzymuje wynagrodzenie za opiekę nad każdym studentem.

Studenci będą kierowani na staże do renomowanych firm z terenu miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, sokołowskiego i łosickiego.

Czas trwania projektu – 1.05.2016 – 30.11.2017

Data pierwszego skierowania studentów na staż – 1.07.2016

Kierownik projektu -Stanisław Szarek

Koordynator merytoryczny – Maryla Karczewska- Czapska